สวัสดี
หมายเลขสมาชิก BIG
BIG Points

เที่ยวบินที่กำลังจะถึง

destination
เวลาออกเดินทาง

destination
เวลาออกเดินทาง

destination
เวลาออกเดินทาง

ดูการจองทั้งหมด

แลกตั๋วเครื่องบิน

แลกบัตรโดยสารแอร์เอเชียได้ด้วยคะแนน BIG Points ของคุณ! มีคะแนน BIG Point ไม่เพียงพอ? ใช้คะแนน BIG Point + เงินสด!
แลกตั๋วเครื่องบินตอนนี้

เคลมคะแนน BIG Points ของคุณ

ยังไม่ได้รับคะแนน BIG Point?

AirAsia Asean Pass ช่วยให้ผู้โดยสารสามารถจองค่าโดยสารราคาประหยัดของเราด้วยคะแนนเครดิตเพื่อเดินทางได้กว่า 140 เส้นทาง ทั่วอาเซียน

คลิกที่นี่เพื่อสั่งซื้อ/จัดการ