การลงทะเบียนสมาชิก BIG

ง่าย สะดวก และคุ้มค่า

  • บันทึกรายละเอียดของคุณเพียงครั้งเดียวเพื่อใช้สำหรับการสำรองที่นั่งครั้งต่อไปที่ AirAsia.com หรือแอร์เอเชียโมบายแอพ
  • รับคะแนน BIG Points จากทุกเที่ยวบินที่คุณเดินทางและจากพันธมิตรที่เข้าร่วมกิจกรรมกับเรา

คุณถือบัตร BIG Card หรือมีรหัสสมาชิก BIG แล้วหรือยัง

ข้อมูลล็อกอิน

โปรดระบุ
โปรดระบุ รหัสผ่านต้องมีความยาวรวม 8-15 อักขระ ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลข (0-9) อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก (a-z) และอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ (A-Z)
โปรดระบุ รหัสผ่านไม่ตรงกัน ต้องการลองใหม่อีกครั้งหรือไม่

ข้อมูลส่วนตัว

 
โปรดระบุ ไม่มีอักขระพิเศษ (เช่น ' ")
โปรดระบุ ไม่มีอักขระพิเศษ (เช่น ' ")
โปรดระบุ วันเกิดไม่ถูกต้อง วันเดือนปีเกิดต้องเป็นวันที่ผ่านมาแล้วเท่านั้น

ข้อมูลที่ติดต่อ

  • โปรดระบุ
  • โปรดระบุ กรุณาใช้ตัวเลขเท่านั้น