ลงทะเบียน BIG Shot

เมื่อคุณเป็นสมาชิก BIG Shot ทั้งหมดที่คุณต้องทำก็แค่บันทึกรายละเอียดของคุณเพียงครั้งเดียว และคุณจะสามารถเรียกดูรายละเอียดดังกล่าวได้ในการจองครั้งถัดไปบน AirAsia.com หรือ AirAsia Mobile App! นอกจากนี้คุณยังสามารถรับคะแนน BIG Point สำหรับทุกเที่ยวบินของแอร์เอเชีย รวมถึงพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมในตอนนี้เพื่อรับคะแนนสะสม แลกของรางวัล และบินไปกับเรา!

โปรดทราบ: ทันทีที่คุณสมัครเป็นสมาชิกแอร์เอเชียคุณจะได้รับการอัพเกรดให้เป็นสมาชิก "BIG Shot" โดยอัตโนมัติ และได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมในโครงการสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของรางวัลจากแอร์เอเชีย AirAsia BIG Loyalty Programme ซึ่งดำเนินงานโดย Think BIG Digital Sdn Bhd ("Think BIG") บริษัทในเครือของเรา

หรือ
*ต้องใส่ข้อมูล

ข้อมูลล็อกอิน


   
อีเมล์นี้จะใช้เป็นอีเมล์ล็อกอินของคุณและกำหนดการเดินทาง/ใบจองของคุณจะถูกส่งมาที่นี่
รหัสผ่านจะต้องประกอบด้วยตัวเลขและตัวอักษรจำนวน 8-15 อักขระโดยมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้
- ตัวเลข (0-9)
- ตัวพิมพ์เล็ก (a-z)
- ตัวพิมพ์ใหญ่ (A-Z)
 

ข้อมูลส่วนตัว


 

    กรุณาระบุชื่อตามที่ปรากฏในหนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัวประชาชนด้วยอักษรภาษาอังกฤษ (A-Z) เท่านั้น

    กรุณาระบุชื่อตามที่ปรากฏในหนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัวประชาชนด้วยอักษรภาษาอังกฤษ (A-Z) เท่านั้น
 
 

ข้อมูลที่ติดต่อ


 

 

เฉพาะตัวอักขระและตัวเลขเท่านั้น (เช่น A-Z, 0-9)
 
 
    เฉพาะตัวอักขระและตัวเลขเท่านั้น (เช่น A-Z, 0-9)
 

   
ไม่มีอักขระพิเศษ (เช่น -,#_) เราจะติดต่อไปตามหมายเลขนี้หากจำเป็นต้องติดต่อคุณเกี่ยวกับการสำรองที่นั่งหรือเที่ยวบินของคุณ
 
  • โครงการสะสมคะแนนแลกรับของรางวัลของแอร์เอเชียขึ้นอยู่กับ+ข้อกำหนดและเงื่อนไข+ที่กำหนดโดย Think BIG.
  • เมื่อคุณลงทะเบียนเป็นสมาชิกแอร์เอเชียแล้ว คุณจะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมโครงการสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของรางวัลของแอร์เอเชีย AirAsia BIG Loyalty Programme โดยอัตโนมัติทันที ทั้งนี้หมายความว่าคุณยอมรับใน ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของโครงการสะสมคะแนนแลกของรางวัลของแอร์เอเชีย BIG Loyalty Programme ซึ่งดำเนินงานโดย Think BIG. คุณยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากนี้เช่นกัน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการให้บริการและสิทธิพิเศษต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงการสะสมคะแนนแลกรับของรางวัลของแอร์เอเชีย AirAsia BIG Loyalty Programme การแบ่งปัน การโอนสิทธิ์ การเข้าถึงข้อมูล การอัพเดทข้อมูลตลอดจนการป้อนข้อมูลส่วนตัวของคุณ รวมถึงการสร้างโปรไฟล์สมาชิกของคุณและการสร้างบัญชีผู้ใช้ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างแอร์เอเชีย บริษัทในเครือฯ แอร์เอเชีย Think Big บริษัทในเครือฯ บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง บริษัทคู่ค้า บริษัทผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจ บริษัทผู้ให้บริการในด้านต่างๆ รวมถึงบริษัทคู่สัญญาบุคคลที่สาม (ภายในหรือภายนอกประเทศมาเลเซีย) ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการสำหรับโครงการสะสมคะแนนแลกรับของรางวัลของแอร์เอเชีย AirAsia BIG Loyalty Programme.