ลงทะเบียน BIG Shot

เมื่อคุณเป็นสมาชิก BIG Shot ทั้งหมดที่คุณต้องทำก็แค่บันทึกรายละเอียดของคุณเพียงครั้งเดียว และคุณจะสามารถเรียกดูรายละเอียดดังกล่าวได้ในการจองครั้งถัดไปบน AirAsia.com หรือ AirAsia Mobile App! นอกจากนี้คุณยังสามารถรับคะแนน BIG Point สำหรับทุกเที่ยวบินของแอร์เอเชีย รวมถึงพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมในตอนนี้เพื่อรับคะแนนสะสม แลกของรางวัล และบินไปกับเรา!

สำคัญ: คุณกำลังลงทะเบียนในฐานะสมาชิกแอร์เอเชีย ดำเนินการโดย AirAsia Bhd และในฐานะสมาชิก BIG Shot ภายใต้โปรแกรมสะสมคะแนน AirAsia BIG Loyalty Programme ดำเนินการโดย Think BIG Digital Sdn Bhd

หรือ
*ต้องใส่ข้อมูล

คุณมีบัตร BIG Card หรือ BIG Shot ID หรือไม่?


ข้อมูลล็อกอิน


   
อีเมล์นี้จะใช้เป็นอีเมล์ล็อกอินของคุณและกำหนดการเดินทาง/ใบจองของคุณจะถูกส่งมาที่นี่
รหัสผ่านจะต้องประกอบด้วยตัวเลขและตัวอักษรจำนวน 8-15 อักขระโดยมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้
- ตัวเลข (0-9)
- ตัวพิมพ์เล็ก (a-z)
- ตัวพิมพ์ใหญ่ (A-Z)
 

ข้อมูลส่วนตัว


 

    กรุณาระบุชื่อตามที่ปรากฏในหนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัวประชาชนด้วยอักษรภาษาอังกฤษ (A-Z) เท่านั้น

    กรุณาระบุชื่อตามที่ปรากฏในหนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัวประชาชนด้วยอักษรภาษาอังกฤษ (A-Z) เท่านั้น
 
 

ข้อมูลที่ติดต่อ


 

 

เฉพาะตัวอักขระและตัวเลขเท่านั้น (เช่น A-Z, 0-9)
 
 
    เฉพาะตัวอักขระและตัวเลขเท่านั้น (เช่น A-Z, 0-9)
 

   
ไม่มีอักขระพิเศษ (เช่น -,#_) เราจะติดต่อไปตามหมายเลขนี้หากจำเป็นต้องติดต่อคุณเกี่ยวกับการสำรองที่นั่งหรือเที่ยวบินของคุณ
โดยนัยนี้ข้าพเจ้าตกลงรับสื่อสิ่งพิมพ์ทางการตลาด การสื่อสารและข้อมูล ข้อเสนอโปรโมชั่น จดหมายข่าวสาร และการสื่อสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของแอร์เอเชีย เบอร์ฮาด และ Think BIG Digital Sdn Bhd และบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทสาขา และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
 
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลข้างต้นที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นั้นเป็นความจริงและถูกต้อง และข้าพเจ้าเข้าใจว่าโปรแกรมสะสมคะแนน AirAsia BIG Loyalty Programme นั้นดำเนินการโดย Think BIG Digital Sdn Bhd ข้าพเจ้าได้อ่านและโดยนัยนี้ตกลงยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกโปรแกรมสะสมคะแนน AirAsia BIG Loyalty ซึ่งดำเนินการโดย Think BIG Digital Sdn Bhd อันจะมีผลผูกพันกับข้าพเจ้า


ข้าพเจ้าได้รับทราบแล้วว่าเพื่อที่จะดำเนินการสมัครสมาชิก ลงทะเบียน และเข้าถึงการบริการ สิทธิประโยชน์ สิทธิพิเศษที่เกี่ยวกับโปรแกรมสะสมคะแนน AirAsia BIG Loyalty Programme และการเป็นสมาชิกแอร์เอเชียได้นั้น จะต้องมีการเปิดเผย ถ่ายโอน เรียกข้อมูล อัพเดทและดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว รวมถึงการสร้างโปรไฟล์สมาชิกและรหัสผู้ใช้งาน ระหว่าง Think BIG Digital Sdn Bhd, แอร์เอเชีย เบอร์ฮาด, Tune Money Sdn Bhd และกลุ่มบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทสาขา และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (ตามที่ระบุไว้เพิ่มเติมในนโยบายความเป็นส่วนตัวของทั้ง Think BIG Digital Sdn Bhd และแอร์เอเชีย เบอร์ฮาด) และข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้าได้อ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Think BIG Digital Sdn Bhd และ นโยบายความเป็นส่วนตัวของแอร์เอเชีย เบอร์ฮาด แล้วและยินยอมให้นำข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าไปใช้ดำเนินการได้ภายใต้จุดประสงค์อย่างเดียวกัน โดยการค้นดูและการใช้เว็บไซต์และบริการ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ในที่นี้ ข้าพเจ้าตกลงยอมรับ ข้อกำหนดการใช้งานของแอร์เอเชีย เบอร์ฮาด และ ข้อกำหนดการใช้งานของ Think BIG Digital Sdn Bhd