การลงทะเบียนสมาชิกแอร์เอเชีย

การเป็นสมาชิกแอร์เอเชียช่วยคุณบันทึกข้อมูลของคุณเพียงครั้งเดียว หลังจากนั้นคุณจะสามารถเรียกใช้ข้อมูลดังกล่าวในการสำรองที่นั่งครั้งต่อไปผ่าน AirAsia.com หรือ AirAsia Mobile App!

*ต้องใส่ข้อมูล

ข้อมูลล็อกอิน


   
อีเมล์นี้จะใช้เป็นอีเมล์ล็อกอินของคุณและกำหนดการเดินทาง/ใบจองของคุณจะถูกส่งมาที่นี่
รหัสผ่านต้องประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขอย่างน้อย 8 ตัว (เช่น johnsmith01)
- number (0-9)
- lowercase letter (a-z)
- uppercase letter (A-Z)
 

ข้อมูลส่วนตัว


 

    กรุณาระบุชื่อตามที่ปรากฏในหนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัวประชาชนด้วยอักษรภาษาอังกฤษ (A-Z) เท่านั้น

    กรุณาระบุชื่อตามที่ปรากฏในหนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัวประชาชนด้วยอักษรภาษาอังกฤษ (A-Z) เท่านั้น
 
 

ข้อมูลที่ติดต่อ


 

 

เฉพาะตัวอักขระและตัวเลขเท่านั้น (เช่น A-Z, 0-9)
 
 
    เฉพาะตัวอักขระและตัวเลขเท่านั้น (เช่น A-Z, 0-9)
 

   
ไม่มีอักขระพิเศษ (เช่น -,#_) เราจะติดต่อไปตามหมายเลขนี้หากจำเป็นต้องติดต่อคุณเกี่ยวกับการสำรองที่นั่งหรือเที่ยวบินของคุณ