Đăng ký BIG Shot

Là một BIG Shot đồng nghĩa với việc tất cả những gì quý khách cần làm chỉ là lưu lại thông tin chi tiết của quý khách đúng MỘT LẦN, và quý khách có thể lấy thông tin đó ra trong lần đặt vé tiếp theo của quý khách trên AirAsia.com hoặc Ứng dụng Di động AirAsia! Quý khách cũng có thể tích lũy Điểm BIG với mọi chuyến bay AirAsia và với các đối tác tham gia chương trình của chúng tôi. Gia nhập ngay để tích lũy điểm, quy đổi và bay!

QUAN TRỌNG: Sau khi đăng ký làm Thành viên AirAsia, bạn sẽ tự động trở thành "BIG Shot", nghĩa là thành viên theo Chương trình điểm BIG Khách hàng thân thiết của AirAsia do chi nhánh của chúng tôi, Think Big Digital Sdn Bhd ("Think BIG") điều hành.

Hoặc
*Trường thông tin bắt buộc

Thông tin đăng nhập


   
Đây sẽ là email đăng nhập của quý vị và hành trình của quý vị sẽ được gửi đi ở đây.
Mật khẩu phải gồm 8-15 ký tự chữ và số với các yêu cầu sau
- số (0-9)
- chữ thường (a-z)
- chữ hoa (A-Z)
 

Thông tin cá nhân


 

    Nhập tên giống trong hộ chiếu/thẻ nhận dạng chỉ bằng chữ cái La Mã(A-Z)

    Nhập tên giống trong hộ chiếu/thẻ nhận dạng chỉ bằng chữ cái La Mã(A-Z)
 
 

Thông tin liên hệ


 

 

Chỉ ký tự chữ số (ví dụ: A-Z, 0-9)
 
 
    Chỉ ký tự chữ số (ví dụ: A-Z, 0-9)
 

   
Không có ký tự đặc biệt (ví dụ: -,#_) Số này sẽ được sử dụng nếu chúng tôi cần liên lạc với quý khách về giao dịch đặt vé hoặc chuyến bay của quý khách
 
  • Chương trình điểm BIG Khách hàng thân thiết của AirAsia tuân theo các điều khoản và điều kiện của Think BIG.
  • Khi đăng ký làm thành viên AirAsia, bạn sẽ tự động trở thành thành viên theo Chương trình điểm BIG Khách hàng thân thiết của AirAsia và bạn sẽ được coi là đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện của Chương trình điểm BIG Khách hàng thân thiết của AirAsia do Think BIG điều hành. Bạn cũng đồng ý thêm rằng để tạo điều kiện cho việc cung cấp các dịch vụ và đặc quyền liên quan đến Chương trình điểm BIG Khách hàng thân thiết của AirAsia, việc chia sẻ, chuyển, truy xuất, cập nhật và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cũng như việc tạo hồ sơ thành viên và tài khoản người dùng của bạn sẽ diễn ra giữa Air Asia, chi nhánh của Air Asia, Think BIG, chi nhánh của Think Big, các pháp nhân liên quan, các đối tác mua bán, đối tác kinh doanh, nhà cung cấp dịch vụ và bất kỳ nhà thầu bên thứ ba nào (trong và ngoài Malaysia) có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho Chương trình điểm BIG Khách hàng thân thiết của AirAsia BIG và bạn đồng ý với nội dung này.