Đăng ký BIG Shot

Là một BIG Shot đồng nghĩa với việc tất cả những gì quý khách cần làm chỉ là lưu lại thông tin chi tiết của quý khách đúng MỘT LẦN, và quý khách có thể lấy thông tin đó ra trong lần đặt vé tiếp theo của quý khách trên AirAsia.com hoặc Ứng dụng Di động AirAsia! Quý khách cũng có thể tích lũy Điểm BIG với mọi chuyến bay AirAsia và với các đối tác tham gia chương trình của chúng tôi. Gia nhập ngay để tích lũy điểm, quy đổi và bay!

QUAN TRỌNG: Quý khách đã đăng ký với tư cách là thành viên AirAsia do AirAsia Bhd vận hành, và với tư cách là một BIG Shot theo Chương trình khách hàng thân thiết AirAsia BIG do Think BIG Digital Sdn Bhd vận hành.

Hoặc
*Trường thông tin bắt buộc

Bạn có thẻ BIG hoặc ID BIG Shot không?


Thông tin đăng nhập


   
Đây sẽ là email đăng nhập của quý vị và hành trình của quý vị sẽ được gửi đi ở đây.
Mật khẩu phải gồm 8-15 ký tự chữ và số với các yêu cầu sau
- số (0-9)
- chữ thường (a-z)
- chữ hoa (A-Z)
 

Thông tin cá nhân


 

    Nhập tên giống trong hộ chiếu/thẻ nhận dạng chỉ bằng chữ cái La Mã(A-Z)

    Nhập tên giống trong hộ chiếu/thẻ nhận dạng chỉ bằng chữ cái La Mã(A-Z)
 
 

Thông tin liên hệ


 

 

Chỉ ký tự chữ số (ví dụ: A-Z, 0-9)
 
 
    Chỉ ký tự chữ số (ví dụ: A-Z, 0-9)
 

   
Không có ký tự đặc biệt (ví dụ: -,#_) Số này sẽ được sử dụng nếu chúng tôi cần liên lạc với quý khách về giao dịch đặt vé hoặc chuyến bay của quý khách
Bằng biện pháp này, tôi đồng ý nhận các tài liệu quảng cáo tiếp thị, liên lạc và thông tin, gói chào hàng khuyến mại, thư tin tức và bất cứ thông tin liên lạc nào khác về sản phẩm và dịch vụ của AirAsia Berhad và Think BIG Digital Sdn Bhd cùng các tập đoàn, chi nhánh, công ty con và các hội viên có liên quan.
 
Tôi xác nhận rằng thông tin bên trên do tôi cung cấp là đúng đắn và chính xác, đồng thời tôi hiểu rằng Chương trình khách hàng thân thiết AirAsia BIG do công ty Think BIG Digital Sdn Bhd vận hành. Tôi đã đọc và bằng biện pháp này tôi đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Hội Viên Thân Thiết AirAsia BIG do Think BIG Digital Sdn Bhd vận hành, điều này bắt buộc tôi phải tuân theo.


Tôi cũng công nhận thêm rằng để tiến hành hồ sơ hội viên, đăng ký gia nhập và/hoặc đăng ký dõi theo cùng các điều khoản dịch vụ, lợi ích và đặc quyền liên quan tới Chương trình khách hàng thân thiết AirAsia BIG và Thành Viên AirAsia, việc chia sẻ, chuyển, thu hồi, cập nhật và xử lý thông tin và dữ liệu cá nhân của tôi cũng như việc tạo hồ sơ thành viên và tài khoản người dùng có thể diễn ra giữa Think BIG Digital Sdn Bhd, AirAsia Berhad, Tune Money Sdn Bhd và mỗi công ty trong các công ty tập đoàn tương ứng, tập đoàn, liên minh, công ty con, hội viên có liên quan (như đã nêu rõ trong Chính Sách Quyền Riêng Tư của Think BIG Digital Sdn Bhd và AirAsia Berhad) và tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính Sách Quyền Riêng Tư của Think BIG Digital Sdn BhdChính Sách Quyền Riêng Tư của AirAsia Berhad và đồng ý việc xử lý dữ liệu cá nhân của tôi phục vụ các mục đích tương tự. Tôi đồng ý thêm rằng bằng cách duyệt tìm và sử dụng (các) trang web và dịch vụ và/hoặc sản phẩm có trong tài liệu này, tôi đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng của AirAsia BerhadĐiều Khoản Sử Dụng của Think BIG Digital Sdn Bhd.